lusei

Orchlong oor nuder hartsgaay

Mongol ardiin ulger

2009-04-24 19:30
                                                     
                                Ýìãýí ºâãºí õî¸ð
   Ýðò óðüä öàãò ýìãýí ºâãºí õî¸ð àìüäðàí ñóóäàã áàéæýý. Òýãòýë õ¿í áàðüæ èääýã íýãýí ìàõ÷èí õ¿í áàéíà ãýæ íóòãèéí àéëóóä ä¿ðâýæ í¿¿ãýýä ÿâæýý. Ýìãýí ºâãºí õî¸ð í¿¿æ ÷àäñàíã¿é ¿ëäæýý. Òýãýýä ºâãºí ýìãýíäýý èíãýæ õýëýâ ãýíý.
 - Çà ýìãýí ÷è õýäýí ÿìààíûõàà ñ¿¿ãýýð òàðàã á¿ðýýä õóðààæ áàé ãýæýý.
Ýìãýí íü õýäýí ÿìààãàà ñààãààä õýäýí õóâèí òàðàã á¿ðæ ãýíý. ªâãºí òýð òàðãèéã àâ÷ ãóðâàí ã¿çýýíä õèéãýýä ãàçàðò áóëæ ìýäýãäýõã¿é áîëãîæýý. Òýãýýä áàéæ áàéòàë íýãýí ºäºð íºãºº ìàõ÷èí õ¿í èðæýý. Òýãýõýýð íü ºâãºí:
 - Çà õî¸óëàà áÿðàà ¿çüå ãýæýý. ͺ㺺 ìàõ÷èí õ¿í ÿàæ ¿çíëöýõ âý? ãýõýä íü
 - Ãàçðûí áýòýã õàãà äýëñýýä õýí õàãàëæ ÷àäñàí íü íºãººãºº áàðüæ èäüå ãýæ ãýíý. Òýãýõýýð íºãºº ìàõ÷èí ò¿¿íèé äóðòàé çºâøººð÷ õî¸óë íºãºº ãàçàðòàà èðæ ãýíýý.
 - Çà ÷è óðüäààð ãàçðûí áýòýã õàãà äýâñ ãýæ ºâãºí õýëýâ.
 - Çà òýãüå ãýýä ìàõ÷èí ãàçàð äýâññýí ÷èíü ãàð íü ºâäºõººñ õýòýðñýíã¿é ãýíý. Òýãýýä ºâãºíèéã
 - Çà ÷è îäîî õàãà äýëñ ãýñýíä ºâãºí íºãºº ã¿çýýíèéõýý íýãèéã äýëñýæ òàðãàà õî¸óëàà õóâààí èäæýý. Òýãýýä íºãºº ìàõ÷èí õ¿í äàõèàä äàõèàä ãàçàð äýëññýíä ÷àäñàíã¿é ãýíý. ªâãºí äàõèí íýãèéã õàãà öîõèð ìºí òàðãàà õóâààí èäñýí ÷èíü íºãºº ìàõ÷èí:
 - ×è íàäàä ãàçðûí áýòýã çààæ ºã ãýâ.
Òýãýõýýð íü ¿ëäñýí ã¿çýýòýé òàðàã áóëñàí ãàçðàà çààæ ºã÷ýý. Ìàõ÷èí ò¿¿íèéã íü äýëñýýä ã¿çýý õàãàðàõààð íü ºâãºíººñ óðüòàí õîøóóãàà ä¿ðòýë õîð õèéñýí òàðàã èäýýä ¿õæýý. Èíãýýä ºâãºí ãýðòýý èðæ àìàð ñàéõàíäàà æàðãàæýý.  

Ангилал : Ergej haraach mur mini | Нийтэлсэн : luseip | Уншсан (2446) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. hen ch bish :
  2013-12-11 20:30

  za bolio ene odoo mongol ardiin vlger vv ain :(

 2. ZOL ERXENE :
  2013-04-15 15:43

  HAN AIMART ZALTAI PIZDAKUUD

 3. ZOL ERXENE :
  2013-04-15 15:43

  HAN AIMART ZALTAI PIZDAKUUD

 4. baysaa :
  2012-12-05 19:18

  aimar zalitai naasAN

 5. BAT-ERDENE :
  2011-11-18 15:07

  GOE BOLSON BN SHD

 6. bil :
  2011-02-07 20:01

  zlaaa tanihgui bn llr min

 7. al :
  2010-04-27 14:44

  sda ene font chin tanihgui bna sdhe

Сэтгэгдэлийн тоо : 7

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл